Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Vyhľadávanie
Obsah
Headlines


Vyhľadávanie


Navigácia stránky

Obsah


OMNICOM A PUBLICIS GROUPE OZNÁMILI ZLÚČENIEZlúčením dvoch rovnocenných partnerov vzniká Publicis Omnicom Group, vedúca spoločnosť poskytujúca komunikačné, reklamné, marketingové a digitálne služby s kombinovaným ročným výnosom za rok 2012 22,7 miliárd EUR / 17,7 miliárd EUR. Kombinovaná trhová kapitalizácia 35,1 miliárd EUR / 26,5 miliárd EUR

- Spojenie kultových agentúrnych značiek, ktoré ponúkajú prvotriedne služby, globálny dosah a mnohými oceneniami ovenčené talenty
- Spoločnosť povedú spoločne CEO Omnicomu John Wren a CEO Publicis Groupe Maurice Lévy
- Spoločnosť prinesie jedinečné benefity pre klientov, zamestnancov a akcionárov
- Akcionári Publicis Groupe a Omnicomu budú mať približne po 50% akcií
- Očakáva sa, že nová spoločnosť bude obchodovaná na NYSE a Euronext Paris a začlenená do S&P 500 a CAC 40
New York a Paríž, 28. júla 2013

Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC) a Publicis Groupe SA (Euronext Paris: FR0000130577) dnes ohlásili podpísanie záväznej zmluvy o zlúčení rovnocenných spoločností, čím vzniká vedúca svetová spoločnosť poskytujúca komunikačné, reklamné, marketingové a digitálne služby, s kombinovaným ročným výnosom za rok 2012 22,7 miliárd EUR / 17,7 miliárd EUR. Na základe účtovnej uzávierky z 26. júla 2013 bude mať Publicis Omnicom Group kombinovanú trhovú kapitalizáciu 35,1 miliárd EUR / 26,5 miliárd EUR. Vďaka svojim 130 000 zamestnancov bude mať fúzovaná skupina ideálnu pozíciu na riešenie meniacich sa potrieb klientov, pomáhať im budovať ich značky a podieľať sa na budovaní rastu v rýchlo sa meniacom komunikačnom priestore.

Spojenie, ktoré jednomyseľne schválili predstavenstvá oboch spoločností, spája najrozsiahlejšie portfólio prvotriednych agentúr, ktoré klientom ponúkajú služby tých najtalentovanejších ľudí z najrozličnejších disciplín a lokalít. Publicis Omnicom Group bude mať v portfóliu ikonické agentúrne značky, akými sú BBDO, Saatchi&Saatchi, DDB, Leo Burnett, TBWA, Razorfish, Publicis Worldwide, Fleishman-Hillard, DigitasLBi, Ketchum, StarcomMediaVest, OMD, BBH, Interbrand, MSLGROUP, RAPP, Publicis Healthcare Communications Group (PHCG), Proximity, Rosetta, CDM, ZenithOptimedia a Goodby, Silverstein & Partners.
Maurice Lévy, prezident a CEO Publicis Groupe, povedal: „Komunikačný a marketingový priestor v posledných rokoch zaznamenal obrovské zmeny, akými sú exponenciálny vývoj nových mediálnych gigantov, explóziu Big Data, stieranie rozdielov medzi úlohami jednotlivých hráčov a ďalekosiahle zmeny spotrebiteľského správania. Táto evolúcia prináša nevídané výzvy a súčasne fantastické príležitosti pre klientov. Spoločne s Johnom sme vymysleli túto fúziu v prospech našich klientov, ktorým budeme prinášať najucelenejšiu ponuku analógových a digitálnych služieb. A čo je rovnako dôležité, ponúkne našim talentovaným ľuďom nové možnosti rastu a úspechu na križovatke strategických poznatkov, kreativity, vedy a technológií.“

John Wren, CEO Omnicomu povedal: „Maurice aj ja veríme, že nová spoločnosť odzrkadľuje našu víziu udržať si tých najtalentovanejších ľudí, prilákať tých najlepších klientov a byť lídrom v inovácii. Omnicom a Publicis Groupe menia tvár branže a vytvárajú nové štandardy podpory klientov s integrovaným posielaním správ naprieč marketingových disciplín a geografických lokalít. Táto kombinácia nám umožní profitovať zo zručností mimoriadne talentovaných ľudí, širokej ponuky značiek, výrazného globálneho dosahu a neuveriteľnej skladby globálnych i lokálnych klientov. V skratke, veríme, že táto fúzia posunie našu novú spoločnosť na cestu zrýchleného rastu, s dlhodobými benefitmi pre našich klientov, zamestnancov a akcionárov.“
J. Wren a M. Lévy spoločne vyhlásili: „Dlhé roky sme navzájom pociťovali hlboký rešpekt voči sebe i spoločnostiam, ktoré riadime. Tento rešpekt vzrástol počas posledných mesiacov, počas ktorých sme spoločne pracovali na tom, aby sa toto spojenie stalo realitou. Tešíme sa na spoločné riadenie zlúčenej spoločnosti a plní očakávaní, čo všetko naši ľudia spoločne dokážu urobiť pre našich klientov a akcionárov.“
Spoločnosť Publicis Omnicom Group má štruktúru založenú na vyrovnanom korporátnom riadení v súlade s pravidlami zlučovania rovnocenných spoločností. CEO Publicis Groupe a Omnicomu budú spoločne riadiť novú spoločnosť počas prvotnej integrácie a vývojového obdobia tridsiatich mesiacov, pričom po skončení tohto obdobia sa M. Lévy stane prezidentom bez výkonnej funkcie a J. Wren bude pokračovať ako CEO. Spoločnosť bude mať jednostupňové predstavenstvo so 16 členmi, ktorými budú dvaja co-CEO a sedem členov z každej spoločnosti.

Počas prvého roka po uzatvorení transakcie bude súčasný prezident Omnicomu Bruce Crawford nevýkonným prezidentom Publicis Omnicom Group. V ďalšom roku ho nahradí Elisabeth Badinter, ktorá je v súčasnosti prezidentkou Publicis Groupe.

Očakáva sa, že transakcia vytvorí významnú hodnotu pre akcionárov. Širšie portfólio agentúr a služieb a rozsiahlejšie geografické pokrytie novej spoločnosti bude akcelerovať rast zisku a vytvárať operatívnu synergiu. Budúca rozšíriteľnosť a interné synergie zlúčenej spoločnosti budú podľa odhadov generovať úsporu vo výške 500 miliónov USD / 377 miliónov EUR.

Transakcia predstavuje cezhraničnú fúziu rovnocenných spoločností pod hlavičkou holdingovej spoločnosti Publicis Omnicom Group so sídlom v Holandsku. Operatívne ústredie spoločnosti bude naďalej v Paríži a New Yorku. Očakáva sa, že zlúčenie bude pre akcionárov oboch spoločností oslobodené od dane. Transakcia bola štruktúrovaná tak, aby akcionári Publicis Groupe a Omnicomu, po mimoriadnych dividendách, mali približne rovnaký 50% podiel na základnom imaní Publicis Omnicom Group. Akcionári Publicis Groupe obdržia jednu novovydanú kmeňovú akciu na každú akciu Publicis Groupe, ktorú vlastnia, spoločne s mimoriadnymi dividendami 1,00 EUR za akciu. Akcionári Omnicomu dostanú 0,813 novovydaných kmeňových akcií Publicis Omnicom Group za každú akciu Omnicom, ktorú vlastnia, spoločne s mimoriadnymi dividendami 2,00 USD za akciu. Akcionári Omnicomu dostanú dve pravidelné kvartálne dividendy 0,40 USD za akciu, ak budú deklarované a dátum zápisu nastane pred uzávierkou.

E. Badinter a jej rodina rovnako ako M. Lévy uzavreli dohody na podporu zlúčenia, rovnako ako J. Wren, B. Crawford a R. Weisenburger, CFO Omnicomu.

Očakáva sa, ze Publicis Omnicom Group bude obchodovaná na NYSE a Euronext Paris pod symbolom OMC a zaradené do S&P 500 a CAC 40.

Transakcia podlieha schváleniu akcionárov oboch spoločností a množstvu legislatívnych povolení. Očakáva sa, že bude uzavretá v štvrtom kvartáli roku 2013 alebo prvom kvartáli roku 2014.
Publicis Groupe a Omnicom prejavili záujem, aby sa ich akcie začali obchodovať simultánne v deň oznámenia o zlúčení. Následne z dôvodu časového rozdielu požiadala Publicis Groupe Euronext Paris o posunutie začatia obchodovania jej akcií na 9.30 New Yorkského času a 15.30 Parížskeho času.

Finančným poradcom spoločnosti Omnicom pri fúzii je Moelis & Company. Finančným poradcom spoločnosti Publicis Groupe je Rothschild. Právnymi poradcami Omnicomu sú Latham & Watkins LLP a De Brauw Blackstone Westbroek N. V. Právnymi poradcami Publicis Groupe sú Wachtell, Lipton, Rosen & Katz; Darrois Villey Maillot Brochier a NautaDulith N. V. Spoločnosti Moelis & Company poskytli poradenstvo Jones Day.

Na webstránkach oboch spoločností bude k dispozícii prezentácia dnes o 9.00 (ET) / 15.00 (CET).

Vopred nahraté video
Publicis Groupe a Omnicom zverejnia vopred nahraté video CEO na jednotlivých webstránkach 29. júla.

Konferenčný hovor
Publicis Groupe a Omnicom budú navyše k dispozícii naživo počas hodiny otázok a odpovedí z New York City o 8.00 ET (14.00 CET) zajtra, 29. júla. Pre záujemcov o živý prenos sú pripravené tieto čísla:
PRIMARY DIAL-IN #: 800 901.5213 US 
SECONDARY DIAL-IN #: 617 786.2962 INTERNATIONAL
PARTICIPANT PASSCODE: 37553167

SPÄŤHeadlines


HEADLINES

Simona Silošová nastupuje na pozíciu Marketing and Business Development v OMD Slovakia

Bratislava, 24.5.2013
Od apríla ma OMD Slovakia novú manažérku pre Marketing and Business Development.
>>


Hlavné menu


Navigácia stránky