Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Vyhľadávanie
Obsah
Headlines


Vyhľadávanie


Navigácia stránky

ObsahIGNITION FACTORY:
skupina mediálnych kreatívcov v OMD, ktorí do media plánov tradičných aj nových médií vnášajú tvorivé nápady, inovácie a zapájajú nové technológie, a tak napomáhajú značkám byť o krok pred konkurenciou.

OMD SOCIAL: OMD špecialisti, zameraní na vplyv existujúcich a novo vznikajúcich sociálnych médií, zabezpečujúci aktívnu prítomnosť značiek na Facebooku, YouTube, Pokeci či Linkedin.

FUSE
: plánovacia skupina OMD, ktorá sa zameriava na tvorbu obsahu, partnerstvá, sponzoring, zábavný a experimentálny marketing a napomáha budovať užšie spojenia s ich spotrebiteľmi.

BRAND SCIENCE: naši odborníci Brand Science využívajúci ekonometriu na zodpovedanie tých najkomplexnejších otázok marketérov a podporu lepších marketingových rozhodnutí.

ANNALECT: skupina odborníkov zabezpečujúcich technologické zázemie na zber, analýzu a využívanie mediálnych údajov z rôznych zdrojov. Annalect zabezpečuje sledovanie konverzácie komunít (Antenna), search (Resolution Media) a nákup online inzerátov, sociálnych a mobilných médií v reálnom čase cez vlastnú DSP platformu (Accuen).
Headlines


HEADLINES


Hlavné menu


Navigácia stránky