Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Vyhľadávanie
Obsah
Headlines


Vyhľadávanie


Navigácia stránky

Obsah


OMD WORLDWIDE NAPOMÁHA RASTU SVOJICH KLIENTOV PO CELOM SVETE


Od svojho vzniku v r. 1996 je OMD Worldwide jedným z najvýznamnejších mediálnych špecialistov vo svete. S viac než 8 000 zamestnancami na viac ako 97 trhoch má OMD výbornú pozíciu poskytovať služby najvyššej úrovne vo všetkých krajinách sveta. Svoje pobočky má v Severnej Amerike, Latinskej Amerike, Európe, Ázii a Oceánii, v oblasti Blízkeho Východu a v Afrike.

Vlastný online priestor OMD PULSE a OMD COMMUNITY nám umožňuje byť v kontakte s našimi kolegami po celom svete nepretržite 24 hodín.

Headlines


HEADLINES


Hlavné menu


Navigácia stránky