Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Vyhľadávanie
Obsah
Headlines


Vyhľadávanie


Navigácia stránky

Obsah


VYHĽADÁVAME MLADÉ TALENTY A PODPORUJEME ICH FORMOVANIE


Od roku 2004 sme partnermi Obchodnej fakulty Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Zapojili sme sa do vyučovacieho procesu s cieľom napomáhať mladým ľuďom rozšíriť si odborné vedomosti o tvorbe komunikačných stratégií, implementácii a meraní návratnosti investícií do médií.

V roku 2013 sme sa stali garantom unikatného projektu Študentského parlamentu Obchodnej fakulty LEARN TO LIVE, ktorý prináša študentom jedinečnú možnosť ukázať svoje schopnosti a presadiť sa nielen v škole, ale aj v praxi.

Headlines


HEADLINES

OMD mediálnou agentúrou roka 2013 podľa Adweek

New York, 9. február 2014
OMD mediálnou agentúrou roka 2013 podľa Adweek
>>


Hlavné menu


Navigácia stránky