Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Vyhľadávanie
Obsah
Headlines


Vyhľadávanie


Navigácia stránky

Obsah


OMD vyhlásená za Mediálnu agentúru roku 2009 časopisu Ad AgePočas 20 rokov kariéry marketingového manažéra v NBC a ABC trápil Alana Cohena pocit, že jeho partneri z mediálnych agentúr nedokázali naplniť svoj potenciál.
„Ako človek z marketingu som vedel, čo chcem, a to bola inteligencia a stratégia“, povedal Cohen. „A to som v tých časoch nedostával“, dodal, spomínajúc si na obdobie , keď pracoval v televíziách od 80-tych rokov 20. storočia do začiatku tohto tisícročia.
Túto frustráciu si so sebou priniesol, keď preskočil na druhú – agentúrnu stranu marketingovej branže v roku 2005. Strávil 3,5 roka v Interpublic Group of Companies, Initiative a v apríli 2008 sa stal americkým CEO spoločnosti OMD patriacej Omnicom Media Group.
Hoci OMD nebola agentúra starej školy, kde by sa ľudia trápili posielaním flowchartov a orientovaním produktu na jednu konkrétnu demografickú skupinu – stále bol priestor na rozšírenie schopností OMD. O rok neskôr a po niekoľkých zmenách bola už Cohenova vízia postaviť mediálnu agentúru na stratégii, inteligencii a schopnosti expertne narábať s marketingovými rozpočtami plne viditeľná: „Vytvorili sme proaktívnejšiu a dynamickejšiu marketingovú organizáciu ... teraz robíme marketing, poradenstvo a strategickú činnosť pre zavádzané produkty a značky. Prostredie, v ktorom v súčasnosti operujeme je kvôli fragmentácii médií omnoho širšie“.
Daryl Simm, šéf Omnicom Media Group sa vyjadril, že agentúra bola vždy cenená pre svoje idey, ale rozdiel v roku 2009 spočíva v tom, že tieto idey sú prepojené na oveľa silnejšie analytické schopnosi. „Alan a jeho tím zvládli výzvu klientov OMD“, povedal pán Simm. „Klienti ako Lowe´s, MacDonald´s, PepsiCo a Intel očakávajú inováciu v oblasti vodcovských ideí. A manažérsky tím OMD toto poskytuje.
Okrem týchto blue-chip spoločností OMD v roku 2009 prilákala aj 800 miliónov USD nových zákazok od spoločností Monster, Time Warner Cable a pod. Pridala tiež digitálne služby pre existujúceho klienta PepsiCo (85 miliónov USD).
Nové služby
Aby sa odlíšila od konkurencie, agentúra predstavila niekoľko nových služieb pre svojich klientov, ako napríklad OMD Pop, konzultačnú skupinu poskytujúcu správy z pop-kultúry o online a offline trendoch, ktoré môžu markentingoví odborníci implementovať do svojich marketingových programov a Communications Lab @OMD – výskumné partnerstvo s CBS Vision a ich výskumným pracoviskom Television City v Las Vegas. Mimoriadne prevratnou pre klientov sa však stala Ignition Factory.
„Tradičné média toto jednoducho nedokážu“, povedal George deBold, viceprezident pre mediálny, propagačný a partnerský marketing spoločnosti Showtime. „Skutočne inovatívne je, že ma dostali ku Kindle a že sme ako prví s ním pracovali“.
Ďalším projektom nedávnej budúcnosti bolo navrhnutie interaktívnej reklamy vkladanej do Entertainment Weekly na Pepsi Max a TV sezónu 2009/2010 CBS. „Musí to celé začať tým, že týmito vecami žijete a tak viete, čo ľudí bude a čo nebude zaujímať“, povedal Jon Haber, americký riaditeľ Ignition Factory. „Toto Alan vštepil mnohým z nás a snažíme sa o veciach premýšľať ako o zábave a obsahu. Prečo by to ľudia mali prijať do svojich životov, keď majú toľko dôvodov to odblokovať?“
„Nechceme prijímať objednávky na konci kreatívneho procesu, hoci sa to tak ešte v mnohých prípadoch robí,“ povedal pán Haber. „Chceme byť na úplne prvých strategických mítingoch, aby mediálne a komunikačné idey vychádzali z nášho výskumu a porozumenia zákazníkom. Vtedy kreatívny proces poháňame vpred“.
Pre firmu Dockers OMD vytvoril ponuku s interaktívnou reklamou pre iPhone app. „Nikdy neviete, s čím agentúra príde a oni prišli s niečím, čo bolo jednoznačne prvé svojho druhu“, povedala Karen Riley-Grant, riaditeľka globálneho marketingu. Hoci v roku 2009 nebežala žiadna kampaň na podporu predaja, Riley-Grant pripisuje tejto reklame pre iPhone app, ktorá získala mnohé ocenenia, 300% nárast v chattovaní, čo je pre značku bezprecedentné. „Záujem a angažovanosť našich cieľových zákazníkov predčila naše očakávania a ukázala, čo v tomto priestore môžeme robiť“.


SPÄŤHeadlines


HEADLINES


Hlavné menu


Navigácia stránky